Language

Główna Poradnik dla podróżnych Formalności celne

CO MOŻNA WWIEŹĆ NA BIAŁORUŚ BEZ CŁA

Ktoś podróżuje bez bagażu. Ktoś wprost przeciwnie -    chce wziąć ze sobą jak najwięcej bagażu woląc przywieźć zbędne rzeczy z powrotem do domu niż zapomnieć o czymś ważnym co przyda się w drodze.

 
Zapobiegliwi turyści nie będą mieli problemów na białoruskich przejściach granicznych pod warunkiem przestrzegania szeregu prostych zasad.
 
ILE PIENIĘDZY BRAĆ ZE SOBĄ
Ilość gotówki i/lub czeków drogowych, które można brać ze sobą nie jest ograniczona. W przypadku jednorazowego wwozu do Białorusi więcej 10 tysięcy USD w ekwiwalencie należy wnieść całą kwotę gotówki do deklaracji celnej.
 
Ponadto w przypadku posiadania do deklaracji należy zgłosić pozostałe instrumenty pieniężne (za wyjątkiem ww. czeków drogowych):
–weksle,
–czeki bankowe,
– papiery wartościowe w dokumentarnej formie, które stanowią dowód zobowiązania emitenta (pożyczkobiorcy) co do wypłaty należności, w których nie wskazano osoby – odbiorcy tej spłaty
 
LICZBA RZECZY OSOBISTYCH, KTÓRE NIE SĄ OBCIĄŻANE OPŁATĄ CELNĄ
Nie jest wymagana spłata cła, jeśli ogólna waga rzeczy osobistych w bagażu nie przekracza 50 kg, a ich ogólna wartość nie jest większa od €1500.
 
Ponadto ta zasada obowiązuje również w stosunku do napojów alkoholowych, piwa, a także wyrobów tytoniowych. Przy tym ilość alkoholu nie może przekraczać 3 litrów, papierosów – 200 (lub 50 cygaro), lub 250 gramów tytoniu). A ponadto zakazany jest wwóz alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.
 
W przypadku przekroczenia normy 50 kg, za każdy zbędny kilogram należy zapłacić 30% (nie mniej 4 EURO/ 1 kg) wartości celnej towarów wprowadzanych ponad normę.
 
W stosunku do zbędnego alkoholu obowiązuje inna stawka – €10 / 1 litr, lecz przewóz więcej 5 litrów przez przejście graniczne jest niedopuszczalny.
 
Są także używane rzeczy do osobistego użytkowania, w stosunku do których nie obowiązuje norma 50 kg i €1500. W uzupełnieniu ww. bagażu bez konieczności uregulowania cła można przewieźć (w ilości niezbędnej do użytku przez okres czasowego pobytu): biżuterie, artykuły osobistej higieny, przenośne instrumenty muzyczne, wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe i wózki inwalidzkie, wyposażenie i sprzęt sportowy,  turystyczny i myśliwski, portatywne dializatory i analogiczne narzędzia medyczne i niezbędne akcesoria do nich.
 
Zobowiązanie uregulowania cła nie dotyczy kamer filmowych, aparatów fotograficznych, przenośnych projektorów filmowych, rzutników slajdów, portatywnego sprzętu do nagrania/odtworzenia dźwiękowego (w tym dyktafonów), odtwarzaczy DVD, portatywnych odbiorników radiowych, flash-odtwarzaczy, telewizorów (o przekątnej nie więcej 42 cm), portatywnych komputerów personalnych w ilości 1 sztuki każdego dla artykułu.
 
Wyjątki – telefony komórkowe, których można wwozić w ilości 2 sztuki.
Akcesoria do artykułów technicznych w ilości niezbędnej do użycia w okresie podróży. Funkcjonariusze urzędu celnego dokonają określenia  zgodności bagażu obowiązującym wymaganiom w oparciu o szczegółowe zalecenia metodyczne.
 
CONALEŻYUWZGLĘDNIAĆ PODRÓŻUJĄCSAMOCHODEM
Obywatele obcy mają prawo do wprowadzenia do Białorusi samochodu lub motocyklu bez wykonania zobowiązania polegającego na uregulowaniu cła lub obowiązujących podatków na okres nie przekraczający jednego roku. Przy tym pierwotny okres wynosi 3 miesięcy, po jego upływie należy zwrócić się do urzędu celnego w celu przedłużenia okresu.
 
Pojazdy czasowo wprowadzone na obszar celny (do którego oprócz Białorusi wchodzą Federacja Rosyjska i Kazachstan) mogą być używane jedynie przez osób fizycznych, które je wprowadziły.
 
Do czasu upływu jednego roku od dnia wprowadzenia samochód należy wywieźć z obszaru Unii Celnej lub sprzedać, podarować itp. po spłacie obowiązujących opłat.
 
Przy wjeździe do Białorusi urząd celny nie wymaga uiszczenia opłaty za paliwo znajdujące się w zbiorniku pojazdu/ motocyklu, to samo dotyczy dodatkowych 10 litrów paliwa w osobnym pojemniku.
 
CZEGO NIE WOLNO WPROWADZAĆ
Środki narkotyczne, psychotropowe, a także ich prekursory wprowadzane są na Białoruś jedynie w formie środków leczniczych do osobistego użytku zgodnie ze wskazaniami medycznymi w ograniczonych ilościach. Potrzeba ich zastosowania powinna być udowodniona odpowiednimi dokumentami.
 
Do listy przedmiotów zakazanych do wwozu na terytorium Białorusi wpisane są materiały drukowane i audiowizualne zawierające:
     wezwania do działalności ekstremistycznej lub terrorystycznej, a także publiczne usprawiedliwienie terroryzmu;
     pornografię;
     każdą agitację, którą sporządzono lub rozpowszechniano ze złamaniem obowiązujących przepisów ustawodawstwa krajów Unii Celnej dotyczącego wyborów i referendów;
     propagowanie faszyzmu oraz jego symboli  (jak również inne obiekty odznaczającego się wyraźnym stopniem podobieństwa).
 
 
ZMIANY Z DNIA 14 KWIETNIA 2016 ROKU

Z dniem 14 kwietnia 2016 roku w stosunku do wwozu towarów do użytku osobistego przez osób, wyjeżdzających do Republiki Białoruś częściej niż 1 raz na trzy miesiące, wprowadzone zostały następujące stawki wwozu bezcłowego. Waga towarów nie może przekraczać 20 kg, a wartość — 300 euro. Przekraczanie, co najmniej jednej z tych opcji spowoduje konieczność opłacenia cła.

Proszę zwrócić uwagę, że wspomniane ograniczenie zastosuje się tylko przy wjeździe osoby do Republiki Białoruś więcej niż 1 raz w ciągu trzech miesięcy. Dla celów stosowania tych zasad odliczenie terminu trzech miesięcy zaczyna się z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Regulacje nie są stosowane w odniesieniu do:

- towarów, wwożonych przez osoby, które przesiedlają się w celu stałego pobytu do Respubliki Białoruś;

- towarów, wwożonych transportem lotniczym;

- towarów, wwożonych przez osoby posiadające przywileje i immunitety zgodnie z międzynarodowymi umowami Republiki Białoruś.

Towary używane, które są wwożone przez osób, nie zamieszkałych na stale w państwach-członkach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej:

‑ w ilości, niezbędnej do wykorzystania podczas czasowego pobytu: wyroby jubilerskie; przedmioty higieny osobistej; przenośne instrumenty muzyczne; wózki dziecięce; wózki dla osób niepełnosprawnych; narzędzia i akcesoria dla sportu i turystyki (oprócz broni); portatywne dializatory i analogiczne narzędzia medyczne; zwierzęta domowe, w tym przeznaczone do myślistwa, sportu i turystyki.

‑ w ilości, nie więcej niż 1 szt.: kamery filmowe, kamery wideo, aparaty fotograficzne, przenośne projektory filmowe, rzutniki slajdów, portatywny sprzęt do nagrywania/odtworzenia dźwiękowego (w tym dyktafony), odtwarzacze DVD, portatywne odbiorniki radiowe, flash-odtwarzacze, komputery; telewizory (o przekątnej nie więcej 42 cm), lornetki;

‑ w ilości, nie więcej niż 2 szt. – telefony komórkowe.

Oprócz tego, bez opłaty cła osoby fizyczne mogą otrzymywać raz na miesiąc przesyłki pocztowe z zagranicy na kwotę nie przekraczającą 22 euro i o wadze nie przekraczającej 10 kilogramów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Służby Celnej Republiki Białoruś www.customs.gov.by