Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Republika Białoruś przyjmie II Igrzyska Europejskie

Bezwizowy tryb wjazdu i wyjazdu cudzoziemców w czasie II Igrzysk Europejskich

Na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 24 lipca 2018 roku Nr.292 “O przedsięwzięciach w celu przygotowania i przeprowadzenia II Igrzysk Europejskich 2019 roku” od 20 maja 2019 roku do 10 lipca 2019 roku wprowadza się możliwość bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Białoruś uczestników II Igrzysk Europejskich (zawodników, trenerzy, sędziów), a również wolontariuszy i innych osób, które uczestniczą w przygotowaniu i przeprowadzeniu II Igrzysk Europejskich. Podstawą dla wjazdu bezwizowego tych osób służy rejestracja w systemie akredytacyjnym II Igrzysk Europejskich i karta akredytacyjna.

Od 10 czerwca 2019 roku do 10 lipca 2019 roku wprowadza się możliwość bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Białoruś osób, które mają zwyczajne lub elektroniczne bilety na zawody w ramach II Igrzysk Europejskich lub ceremonie otwarcia / zakończenia II Igrzysk Europejskich.

Wjazd bezwizowy dotyczy obywateli Polski i innych państw, wskazanych w załączniku (lista państw).

Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec powinien posiadać ważny paszport.

Przekroczenie granicy państwowej Republiki Białoruś jest możliwe w dowolnych przejściach granicznych.