Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

Dni kultury białoruskiej w Polsce

W dniach od 25 do 27 sierpnia 2017 r. w różnych powiatach Wielkopolskiego i Łódzkiego województwa w ramach Dożynek odbywały się Dni kultury białoruskiej, zorganizowane Regionalnym towarzystwem melioracyjnym przy wsparciu Ambasady i Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce.

Na uroczystości zostali zaproszeni dziecięce zespoły artystyczne z Lidy i Brzozówki (obwód Grodzieński): orkiestra LidzkiegoPaństwowego college ' u muzycznego, zespoły “Wierzbica” i “Kryształki”.
Odbył się również wernisaż autorskiej wystawy białoruskiego fotografa Aleksandra Łośmińskiego “Grodzieńszczyzna  w fotografii”.
Podczas otwarcia dni białoruskich oraz na koncertach byli obecni przedstawiciele Senatu Rrzeczypospolitej Polskiej, szefowie lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańcy, lokalne media.
W dniu 26 sierpnia białoruscy uczniowie odwiedzili pomnik w m. Chełmno nad Nerem, zbudowany w miejscu pierwszego w okupowanej Polsce nazistowskiego obozu śmierci, przeznaczonego do eksterminacji żydów i romów, gdzie oddali hołd poległym. Odwiedzili również cmentarz wojenny w mieście Koło, gdzie w zbiorowych mogiłach spoczywają żołnierzy radzieccy, polegli w walce o wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej w 1945 roku. Przedstawiciel Ambasady Białorusi w Polsce w imieniu białoruskiej delegacji złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy radzieckich.