Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O wizycie delegacji Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białoruś

W dniach 28-30 maja 2018 r. odbyła się wizyta w Polsce delegacji Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białoruś na czele z Prezesem Leonidem Anfimowym. W spotkaniach wziął też udział Ambasador Białorusi w Polsce Aleksandr Aweryanow.

Odbyły się rozmowy z kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podpisano zaktualizowane Porozumienie o współpracy między najwyższymi organami kontrolnymi dwóch krajów. W trakcie spotkania delegacji w siedzibie Lasów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej zostały omówione podejścia do zorganizowania działalności w zakresie gospodarki leśnej, sposoby wykonywania kontroli w tej dziedzinie. Odbyło się zwiedzanie nadleśnictwa “Białowieża”, delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku.