Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O „25. Mińskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym “Listopad”

W dniach 2.11-09.11 2018 roku w Mińsku odbędzie się „25. Miński Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Listopad”.

Konkursowy program MMFF “Listopad” składa się z czterech sekcji:

- filmy rozrywkowe (konkurs główny i konkurs filmów debiutanckich “Młodość na marszu»);

- filmy dokumentalne (konkurs główny i konkurs krajowych szkół filmowych);

- konkursu filmów dla dzieci i młodzieży „Лістападзік»;

- konkurs narodowy (zawiera filmy rozrywkowe, dokumentalne i animowane).

Na terenie festiwalu odbywają się imprezy platformy przemysłowej Bel:Cinema, mających na celu komunikację specjalistów w dziedzinie filmów, wymianę doświadczeniami, wypracowanie sposobów współpracy filmowców i producentów z uwzględnieniem specyfiki regionu.

Dla tego, aby pracować na placówkach MMFF “Listopad”, przedstawicielom mediów, należy przejść proces akredytacji.

W celu uzyskania akredytacji należy w terminie do 30 września wypełnić wniosek.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.listapad.com (w tym w języku angelskim).