Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O II Igrzyskach Europejskich

W czerwcu 2019 roku w Mińsku odbędą się II Igrzyska Europejskie.
Ministerstwo Kultury Republiki Białoruś ogłosiło konkurs na tworzenie piosenek (w językach białoruskim, rosyjskim lub angielskim) na uroczystości otwarcia i zamknięcia II Igrzysk Europejskich.
Pełne informacje o warunkach udziału w konkursie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Kultury Białorusi
www.kultura.by/uploads/files/IMG33.pdf.
Składanie wniosków do udziału w konkursie – do dnia 15 czerwca 2018 roku.