Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O przedłużeniu terminu ważności paszportów obywateli Republiki Białoruś oraz zaświadczeń na powrót do Republiki Białoruś

Strona Białoruska wprowadza dodatkowe środki, które są niezbędne w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych.

Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 19 maja 2020 roku nr 172 “O przedłużeniu terminu ważności dokumentów” przewiduje przedłużenie terminów ważności niektórych zaświadczeń oraz innych dokumentów na okres trzech miesięcy, jeżeli wygaśniecie ich terminu ważności przypada na okres od dnia 30 kwietnia 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku. Wykaz zaświadczeń oraz innych dokumentów, których termin ważności się przedłuża, jest ustalony przez Rząd Republiki Białoruś.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 20 maja 2020 roku nr 299 “O dokumentach, których termin ważności jest przedłużony” z mocy prawa przedłuża się na trzy miesiące termin ważności, między innymi, paszportów obywateli Republiki Białoruś oraz zaświadczeń na powrót do Republiki Białoruś, jeżeli wygaśniecie ich terminu ważności przypada na okres od dnia 30 kwietnia 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku, bez konieczności uzyskania nowych dokumentów.

Przedłużenie terminu ważności dokumentów nie wyklucza prawa do uzyskania nowych dokumentów.