Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

Ambasador Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandr Averyanov wyraził swoje kondolencje krewnym ofiar potwornych zamachów terrorystycznych w Barcelonie i Cambrils

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Ambasador Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandr Averyanov wyraził swoje kondolencje krewnym ofiar potwornych zamachów terrorystycznych w dniu 17 sierpnia b.r. w Barcelonie i Cambrils, skladając kwiaty przed budynkiem Ambasady Hiszpanii w Warszawie i pozostawiając odpowiedni zapis w księdze kondolencyjnej, wystawionej w hiszpańskiej misji dyplomatycznej w Polsce.

„My zdecydowanie potępiamy terroryzm we wszystkich formach i podzielając uczucia bólu i żalu, solidaryzujemy się z narodem i rządem Hiszpanii”, — mówi się w tekście zapisu.