Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O wynikach działalności gospodarczej

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wolumen handlu między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską wyniósł 1 907,5 mln dolarów USA wobec 1 799,0 mln dolarów w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. (stopa wzrostu wyniosła 106,0%).

Wielkość białoruskiego eksportu do Polski wyniosła 1 011,2 mln dolarów (128,0%), importu z Polski — 896,3 mln dolarów (88,8%).