Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O akcji kulturalnej “Białoruska Kultura w Panoramie 2018”

W dniu 19 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się akcja kulturalna “Białoruska Kultura w Panoramie 2018”, zorganizowana czwarty rok z rzędu wspólnie Białoruskim Centrum Kulturalnym i Katedrą Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Zarządu Samorządu Studentów Katedry oraz wsparciu Stowarzyszenia Współpracy “Polska-Wschód”.

Goście imprezy zobaczyli eksponowaną wystawę, poświęconą białoruskiemu poecie Jakubu Kołasu, zapoznali się z twórczością białoruskiej artystki-malarki Paryskiej Szkoły Nadi Chodasiewicz-Léger, dowiedzieli się o początkach twórczości genialnego Stanisława Moniuszki, twórcy białoruskiej i polskiej opery, jednocześnie mieli okazję wypróbować swoje własne talenty w plastycznej twórczości, biorąc udział w warsztatach “Rysunek przez muzykę”, usłyszeli wyjątkowy koncert zespołu białoruskiego śpiewu tradycyjnego «Кudmień», jak również brzmienie dudy, starożytnego i rzadko spotykanego w dzisiejszym świecie muzycznym instrumentu, który Białoruś, Polska i Słowacja planują nominować wspólnie na Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.
Na imprezie wystąpili również przedstawiciele Ministerstwa Informacji Białorusi z prezentacją nowych książek, przywiezionych na Warszawskie Targi Książki.

W dniu 20 maja białoruski dziennikarz Viktar Korbut przeprowadził dla wszystkich chętnych wycieczkę po warszawskich miejscach, związanych z białoruskim dziedzictwem.