Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

Przyjęcie z okazji Swięta Niepodległości Białorusi w Warszawie

W dniu 27 czerwca 2017 roku w Warszawie w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyło się dyplomatyczne przyjęcie i koncert Białoruskiego Państwowego Zespołu Tańca “Khoroshki”. Imprezy były poświęcone Dniu Niepodległości Republiki Białoruś oraz 25-leciu nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską.

W uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm, senatorowie, przedstawiciele MSZ i innych państwowych organów władzy, samorządu, korpusu dyplomatycznego, przedsiębiorstw, białoruskiej mniejszości narodowej i diaspory. Liczba gości przekroczyła 1500 osób.

W swoim przemówieniu Ambasador A. Аveryanov podkreślił znaczenie dalszego pozytywnego rozwoju na wszystkich kierunkach białorusko-polskiej współpracy, opartej na wzajemnym szacunku i partnerstwie.

Podczas uroczystości wystąpiła również Orkiestra Organów Straży Granicznej Republiki Białoruś, udostępnione były wystawy poświęcone 500-leciu białoruskiego i wschodniosłowiańskiego drukarstwa, 135-leciu urodzin J. Kupały i J. Kołasa, oraz wystawa-prezentacja produktów białoruskiej fabryki “Polesie”, innych białoruskich producentów i eksporterów, zostały przedstawione możliwości turystyczne Białorusi.