Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O wizycie Ministra Leśnictwa Republiki Białoruś do Polski

W dniach 28-30 sierpnia 2018 r. odbyła się wizyta w Polsce delegacji Ministerstwa Leśnictwa Republiki Białoruś na czele z Ministrem Witalem Drożżą. W spotkaniach wziął też udział Ambasador Białorusi w Polsce Aleksandr Averyanov.

Odbyły się rozmowy z kierownictwem Ministerstwa Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W trakcie spotkań omówione zostały podejścia do organizacji działalności w zakresie gospodarki leśnej, sposoby wykonywania kontroli w tej dziedzinie. Odbyło się zwiedzanie nadleśnictwa „Jabłonna” i Instytutu Badawczego Leśnictwa Polski.

W ostatnim dniu wizyty w Ambasadzie odbyły się negocjacje w sprawie eksportu białoruskich produktów przemysłu drzewnego do Polski, współpracy inwestycyjnej.