Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

Wizyta Zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi do Polski

W dniach 12-13 września 2018 roku Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś Pan Oleg Kravchenko przebywał w Warszawie dla udziału w białorusko-polskich konsultacjach między ministerstwami spraw zagranicznych.Stronę polską na konsultacjach reprezentował Podsekretarz Stanu w MSZ Pan Bartosz Cichocki.Strony omówiły aktualne zagadnienia i perspektywy współpracy bilateralnej w szerokim zakresie, jak również tematykę stosunków białorusko-europejskich.

W dniu 13 września w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Pan Oleg Kravchenko spotkał się z grupą polskich analityków i obserwatorów specjalizujących się w badaniach wschodnich, omówiono tematykę roli i miejsca Białorusi we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.Tego samego dnia odbyło się spotkanie Zastępcy Ministra w Sejmie, gdzie z polskimi deputowanymi, członkami grupy ds. współpracy z Parlamentem Białorusi, poruszono kwestie stosunków białorusko-polskich i białorusko-europejskich.W trakcie pobytu w Warszawie Pan Oleg Kravchenko wizytował również Archiwum Akt Nowych oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.Źródło: MSZ Białorusi