Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

Wizyta Wiceprzewodniczącego Izby Reprezentantów Białorusi B.Pirshtuka do Polski

W dniach 11-14 lipca 2018 r. wizytę do Warszawy złożył Zastępca Przewodniczącego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Pan Bronislav Pirshtuk.


12 lipca Wiceprzewodniczący izby niższej białoruskiego parlamentu uczestniczył w III Szczycie Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej.


Odbyło się spotkanie Zastępcy Przewodniczącego Izby Reprezentantów z wicemarszałkami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Panem Ryszardem Terleckim i Panią Beatą Mazurek oraz ze Współprzewodniczącym Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej Panem Adamem Andruszkiewiczem.


13 lipca Pan Bronislav Pirshtuk był obecny na uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w trakcie którego orędzie wygłosił Prezydent Polski Pan Andrzej Duda.