Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Informacja wizowa Wniosek wizowy

Wniosek wizowy

Niniejszy wniosek wizowy wypełnia się na komputerze za pomocą programy Adobe Reader. W przypadku, jeżeli na Państwa komputerze nie zainstalowany w/w program lub powstały inne kłopoty przy wypełnieniu, ściągnijcie ostatnią wersje Adobe Reader tu (program rozpowszechnia się bezpłatnie)

W celu wypełnienia wniosku na komputerze:

  • Odkryj wypełniany wniosek wizowy za pomocą programy Adobe Reader bezpośrednio ze strony internetowej.
  • Ustaw kursor na rubrykę Nazwisko (naciśnij lewy przycisk myszy).
  • Wypełnij rubrykę Nazwisko.
  • Przejdź do następnej rubryki poprzez przyciskanie kławiszu TAB.
  • Przemieszczać się po formularzu wniosku wizowego również można przyciskając lewy przycisk myszy w odpowiednich rubrykach.
  • Przy naprowadzeniu kursora (nie przyciskając żadnych kławisz myszy) na rubrykę, w formie wniosku pojawia się wzór wypełnienia tej rubryki.
  • Po wypełnieniu wszystkich rubryk formy wniosku wizowego i sprawdzenia zgodności podanych w nich informacji niezbędne jest wydrukowanie wniosku wizowego oraz podpisanie go podpisem osobistym.

Dziękujemy za wykorzystanie formy drukowanej!

W razie konieczności niniejszą formę wniosku wizowego można wydrukować i wypełnić drukowanymi literami jednolitego koloru.

Wniosek wizowy (wypełnia się w formacie PDF)