Language

Główna Informacja wizowa Bezwizowy tryb wjazdu dla kibiców, udających się do Rosji na piłkarskie mistrzostwa świata

Bezwizowy tryb wjazdu dla kibiców

Uprzejmie informujemy, że według Porozumienia między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Federacji Rosyjskiej „O niektórych zagadnieniach, związanych z wjazdem obywateli obcych państw i bezpaństwowców na międzynarodowe imprezy sportowe”, podpisanego w dniu 29 maja 2018 roku w Mińsku, wprowadza się ruch bezwizowy na terytorium Republiki Białoruś dla kibiców zagranicznych (w tym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej) od 4 czerwca do 25 lipca 2018 r., udających się do Rosji na piłkarskie mistrzostwa świata.

Dla wjazdu na terytorium Republiki Białoruś obcokrajowiec-kibic powinien posiadać:

- ważny paszport (paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu bezwizowego trybu wjazdu oraz koniecznie zawierać czyste strony);

- personalną kartę widza („paszport kibica – FAN ID”) lub jej elektroniczną kopię (Wzory);

- ubezpieczenie zdrowotne;

- środki płatnicze (co najmniej 49 Rubli białoruskich, co w przeliczeniu wynosi 21 EUR (na 01.06.2018) na każdy dzień pobytu);

Przekroczenie lądowej granicy państwowej Republiki Białoruś a Federacji Rosyjskiej dla posiadaczy „paszportu kibica” możliwe jest

1.     Drogami samochodowymi na odcinkach:

- Redki – Krasnaja Gorka (trasa M1);

- Jezeriszcze – Newel (trasa M8/E95);

- Seliszcze- Nowozybków (trasa M-10)

2. Kolejami na kierunkach:

- Mińsk-Smoleńsk (odcinek Osinowka – Krasnoje);

- Witebsk-Psków (odcinek Jezeriszcze – Newel);

- Homel-Briańsk (odcinek Zakopytje- Zlynka);

lub przez lotnisko „Mińsk” (MSQ).

Kierowcy środków transportu, którzy wykonują przewozy osób, posiadających „paszport kibica” (FAN ID), również mają prawo do przekroczenia granicy białorusko-rosyjskiej na podstawie ważnych białoruskiej i rosyjskiej wiz lub innych zezwoleń na wjazd i pobyt w Rosji i na Białorusi, lub bez nich, jeżeli zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi Rosji i Białorusi dla tych osób przewidziany jest wjazd bezwizowy.