Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Informacja wizowa Do Grodna i Brześcia bez wiz!

Do Grodna i Brześcia bez wiz!

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 26 grudnia 2017 r. nr 462 bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celach turystycznych można przebywać w specjalnym turystyczno-rekreacyjnym Parku „Kanał Augustowski” oraz strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” w ciągu turystycznego wyjazdu do 10 dni.

Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec ma posiadać:

- ważny paszport lub inny dokument, uprawiający do przekroczenia granicy;

- dokument uprawiający do zwiedzania (potwierdzający wykupienie usług turystycznych) Parku “Kanał Augustowski” oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, wydany przez certyfikowane białoruskie biuro podroży, świadczące usługi turystyczne na terenie w/w stref;

- ubezpieczenie medyczne;

- srodki płatnicze.

Obszar Parku „Kanał Augustowski” obejmuje:

·        miasto Grodno

·        rejon grodzieński (w całości)

 Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:

·        miasto Brześć,

·        rejon brzeski,

·        rejon żabinkowski (obwód Brzeski),

·        rejon kamieniecki (obwód Brzeski),

·        rejon prużański (obwód Brzeski),

·        rejon świsłocki (administracyjnie należy do obwodu Grodzieńskiego)

Przekroczenie granicy państwowej Republiki Bialoruś dla zwiedzania bez wizy m. Grodno i specjalnego turystyczno-rekreacyjnego Parku “Kanał Augustowski” możliwe w drogowych przejściach granicznych:

·        z Połską: Rudawka-Lesnaja, Kuźnica Białostocka-Bruzgi;

·         z Litwą: Švendubrė-Privalka, Raigardas-Privalka;

·        kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi (stacja kolejowa „Grodno”);

·         port lotniczy „Grodno”.

Przekroczenie granicy państwowej Republiki Białoruś dla zwiedzania bez wizy m.Brześć i strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”  możliwe w drogowych przejściach granicznych z Połską:

·        Terespol-Brześć, Sławatycze — Domaczewo, Połowce-Pieszczatka-, Białowieża-Piererow (w ostatnim dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),

·        kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć (stacja kolejowa „Brześć”),

·         port lotniczy „Brześć”.

 UWAGA!

Nie jest możliwe przemieszczanie się pomiędzy strefami ruchu bezwizowego (osoby, które przyjechały do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą przemieszczać się do Grodna i na Kanał Augustowski oraz odwrotnie)!

Szczegóły bezwizowego wjazdu do m. Grodno i Parku „Kanał Augustowski” można znaleźć tu: https://grodnovisafree.by/pl/

Szczegóły bezwizowego wjazdu do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” można znaleźć tu:

http://tour.brest.by/   (w języku rosyjskim)

https://bezvizbrest.by/pl/