Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Stosunki dwustronne Białorusini w Polsce Uczelnie z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Polsce

Uczelnie z dodatkową nauką języka białoruskiego

W dniu dzisiejszym w Polsce odbywa się nauczanie języka białoruskiego, jako przedmiotu dodatkowego w 25 szkołach podstawowych, 17 gimnazjach, 3 liceach ogólnokształcących – w Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Białymstoku. Pracuje przedszkole polsko- i białoruskojęzyczne w Białymstoku oraz grupy z dodatkową nauką języka białoruskiego w Przedszkolu Nr. 1 w Hajnówce.

 

Język białoruski, historia i kultura są wykładane również na polskich uczelniach wyższych:

 

             -       Uniwersytet Warszawski, katedra białorutenistyki (katedra otwarta w 1957 r. i jest najstarszą po za granicami Białorusi).

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4, p.406

Tel./fax (22) 55 34 252

 

-       Uniwersytet w Białymstoku, katedra Etnofilologii Białoruskiej

15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

Tel./fax (85) 745 70 01, 744 77 49

 

-       Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zakład białorutenistyki)

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Tel. (81) 537 26 41

 

 

Szkoły z dodatkową nauką języka białoruskiego w Polsce w roku szkolnym 2015/2016